A

Informacja o Walnym Zebraniu Członków LGD Krajna nad Notecią


Informujemy, że we wtorek 02 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórce Wielkiej odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Krajna nad Notecią.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
  4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD za rok 2018.
  5. Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 i udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2018.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie planu finansowego LGD na rok 2019.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady ds. Wyboru Projektów.
  8. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Regulaminie Pracy Rady ds. Wyboru Projektów
  9. Zmiany w składzie Zarządu.
  10. Sprawy różne.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny