A

Informacja o Walnym Zebraniu Członków LGD Krajna nad Notecią


Informujemy, że w środę 18 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00 w Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórce Wielkiej odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Krajna nad Notecią.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
 4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD za rok 2017.
 5. Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 i udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2017.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2018.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie planu finansowego LGD na rok 2018.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady ds. Wyboru Projektów.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Regulaminie Pracy Rady ds. Wyboru Projektów
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
 13. Uzupełnienie składu Zarządu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady ds. Wyboru Projektów.
 15. Uzupełnienie składu Rady ds. Wyboru Projektów.
 16. Sprawy różne.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny