A

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH


W środę 30 maja 2018 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na odnowę zabytków.

W wyznaczonym terminie naboru do biura Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią wpłynęło 7 wniosków

Wysokość wnioskowanych środków: 849 965,10 zł.


Informujemy, iż wyniki oceny wniosków przez Radę ds. Wyboru Projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej nie później niż 21 lipca 2018 roku.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny