close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies
A

Granty - najczęściej zadawane pytania


Uwaga grantobiorcy! Przekazujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Przypominamy, że macie jeszcze tydzień na złożenie wniosków w ramach naborów grantowych. Zapraszamy!

1. Czy Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w ARiMR mogą aplikować w grantach?
Odpowiedź: Tak

2. Gdzie we wniosku umieścić opis szczegółowy grantu?
Wszystkie szczegóły związane z planowanym zadaniem należy umieścić w pkt. "17) Opis zadania" we wniosku. Należy tam zawrzeć wszelkie niezbędne informacje zgodnie z instrukcją umieszczoną przy punkcie. Ten punkt stanowi najbardziej istotną część wniosku. Jakość opisu jest brana pod uwagę przez Radę ds. Wyboru Projektów przy ocenie merytorycznej grantu.

3. Jakie elementy opisu powinny znaleźć się we wniosku?
We wniosku o przyznanie grantu, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, powinny być zawarte co najmniej następujące elementy:
I. Jakość opisu merytorycznego wniosku
W ramach kryterium brane są pod uwagę przede wszystkim następujące elementy:
- uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
- identyfikacja problemu
- związek problemu z celami projektu grantowego
- wiarygodność i przejrzystość harmonogramu realizacji zadania, w tym opis miejsca i opis kolejności planowanych działań
- opis trwałości operacji wraz z uzasadnieniem
II. Charakterystyka grupy docelowej i zakładanych rezultatów
W ramach kryterium brane są pod uwagę przede wszystkim następujące elementy:
- opis grupy docelowej
- wiarygodność doboru grupy docelowej
- zaangażowanie grupy docelowej w przygotowanie i przyszłą realizację projektu
- sposób rekrutacji lub zasady uczestnictwa
- opis zakładanych rezultatów projektu
- prawidłowość doboru wskaźników i wiarygodność dokumentacji potwierdzającej pomiar wskaźników
III. Jakość opisu budżetu projektu
W ramach kryterium brane są pod uwagę przede wszystkim następujące elementy:
- racjonalność wydatków i spójność z działaniami
- uwzględnienie wyłącznie niezbędnych kategorii kosztowych
- jakość i sposób przygotowania dokumentów potwierdzających wydatki (np. ofert)
- uszczegółowienie wydatków

Warto także zwrócić uwagę na ujęcie uzasadnienia zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

4. Czy wydatki wpisane do wniosku muszą być uzasadnione?
Tak, w opisie we wniosku (cz. VI.2. Szczegółowy opis zadań – opis wraz z uzasadnieniem) należy szczegółowo uzasadnić każdy planowany wydatek. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć co najmniej 2 źródła ceny (oferty, wydruki z internetu itp.) potwierdzające racjonalnoś wskazanej kwoty. Jakość udokumentowania wydatków jest brana pod uwagę przy ocenie przez Radę.

5. Kto podpisuje wniosek?
Wniosek powinny podpisać osoby lub osoba zgodnie z systemem reprezentacji wskazanym w statucie/KRS/innym rejestrze.

6. Czy Statut może być złożony w formie kopii?
Statut, jako dokument wydany przez grantobiorcę, może zostać złożony w kopii. Kopię mogą potwierdzić osoby reprezentujące grantobiorcę.

7. Czy udział w szkoleniach informacyjnych jest punktowany?
Nie. Dodatkowe punkty w ocenie wniosku przez Radę można uzyskać m.in. za uczestnictwo w doradztwie w biurze LGD przed złożeniem wniosku. Doradztwo jest bezpłatne, w celu umówienia się na spotkanie należy skontaktować się telefonicznie: 666 957 513. Na spotkanie trzeba zaplanować ok. 1 godziny. Wtorek 4 czerwca jest ostatnim dniem, w którym świadczone jest doradztwo w sprawie grantów.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny