A

Dokumenty dotyczące naboru 9/2018


Przypominamy, że jednym z niezbędnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku w ramach naboru na podejmowanie działalności gospodarczej jest formularz pomocy de minimis, który jest do pobrania tutaj.

Jednoczesnie informujemy, że kobiety pozostające bez zatrudnienia, aby otrzmać punkty podczas oceny wniosku, powinny złożyć odpowiednie oświadczenie. Proponowany wzór oświadczenia znajduje się w załączniku.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny