A

AKTUALIZACJA LSR I LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU!


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KRAJNA NAD NOTECIĄ rozpoczęło działania zmierzające do aktualizacji lokalnej strategii wyboru i lokalnych kryteriów wyboru obowiązujących w ramach prowadzonych naborów wniosków.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią wynika ze zmian w planie działania. (LSR)

Zmiana natomiast lokalnych kryteriów wyboru spowodowana jest przede wszystkim napływem zgłoszeń do Biura LGD, które dotycząc praktycznego zastosowania lokalnych kryteriów wyboru LGD Krajna nad Notecią. Biuro LGD otrzymywało zgłoszenia podczas organizowanych spotkań informacyjnych, szkoleń oraz podczas indywidualnego doradztwa m.in. o  niejasnościach definicyjnych występujących w definicjach kryteriów. W odpowiedzi na te sygnały Zarząd LGD postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany kryteriów. (obowiązujące kryteria znajdziesz klikając na link: KRYTERIA)

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach aktualizacji LSR i zgłaszania uwag dotyczących kryteriów, sposobu przyznawania punktów, przyjętych definicji, a także uzasadnienia ich zastosowania w kontekście realizacji wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju. Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu.

Prosimy o przekazywanie uwag na adres e-mail 
Termin na przekazywanie uwag i propozycji do aktualizacji LSR i zmiany kryteriów został przedłużony do 12.11.2019 roku.

Zachęcamy do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych i współorganizowanych przez LGD Krajna nad Notecią, podczas których można prowadzić konsultacje dotyczące zmiany kryteriów. 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny